طراحی سایت سئو
کالای سوم

کالای سوم (10)

دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 16:08

کابین C-Design و آینه C-Design(تصویر2)

نوشته شده توسط

مدل کابین : C-Design  مدل آینه : C-Design قیمت کابین :1855000تومان  قیمت آینه : 368000 تومان (عرض این مدل 90 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای کشو و جا حوله ای می باشد.)

دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 15:57

کابین C-Design و آینه C-Design(تصویر1)

نوشته شده توسط

مدل کابین : C-Design  مدل آینه : C-Design قیمت کابین :1855000تومان  قیمت آینه : 368000 تومان (عرض این مدل 90 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای کشو و جا حوله ای می باشد.)

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:27

کابین Tris و آینه Tris(تصویر2)

نوشته شده توسط

مدل کابین: Tris مدل آینه: Tris      قیمت کابین:1010000تومان قیمت آینه:338000تومان قیمت گل چوب:362000تومان(عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. در کابین این مدل به صورت منحنی می باشد.)

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:26

کابین Tris و آینه Tris(تصویر1)

نوشته شده توسط

مدل کابین: Tris مدل آینه: Tris      قیمت کابین:1010000تومان قیمت آینه:338000تومان قیمت گل چوب:362000تومان(عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. در کابین این مدل به صورت منحنی می باشد.)

پنج شنبه, 19 فروردين 1395 ساعت 13:22

کابین Flat و آینه Flat (تصویر 2)

نوشته شده توسط

مدل کابین : Flat   مدل آینه : Flat         قیمت کابین :1620000تومان  قیمت آینه : 480000 تومان (عرض این مدل 94 سانتیمتر و عمق کابین آن 44 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای دو در و همچنین آینه دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:05

کابین Clive-B و آینه Clive-D

نوشته شده توسط

مدل کابین : Clive-B   مدل آینه : Clive-D      قیمت کابین :1142000تومان  قیمت آینه : 453000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. همچنین آینه این مدل دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:01

کابین Clive-A و آینه Clive-C (تصویر2)

نوشته شده توسط

مدل کابین : Clive-A   مدل آینه : Clive-C r       قیمت کابین :1336000تومان  قیمت آینه : 391000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد، همچنین کابین دارای یک کشو در قسمت پایین می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 14:00

کابین Flat و آینه Flat (تصویر 1)

نوشته شده توسط

مدل کابین : Flat   مدل آینه : Flat         قیمت کابین :1620000تومان  قیمت آینه : 480000 تومان (عرض این مدل 94 سانتیمتر و عمق کابین آن 44 سانتیمتر می باشد. کابین در این مدل دارای دو در و همچنین آینه دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 10:49

کابین Viten و آینه Clive-D

نوشته شده توسط

مدل کابین : Viten   مدل آینه : Clive-D       قیمت کابین :1142000تومان  قیمت آینه : 453000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد. همچنین آینه این مدل دارای یک باکس می باشد.)

پنج شنبه, 06 اسفند 1394 ساعت 10:48

کابین Clive-A و آینه Clive-C (تصویر1)

نوشته شده توسط

مدل کابین : Clive-A   مدل آینه : Clive-C r       قیمت کابین :1336000تومان  قیمت آینه : 391000 تومان (عرض این مدل 70 سانتیمتر و عمق کابین آن 40 سانتیمتر می باشد، همچنین کابین دارای یک کشو در قسمت پایین می باشد.)

طراحی سایت و سئوتوسط تیم پشتیبانی سایت وب نوش